• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

©2019 by Kruhbezglutena.hr• Uvjeti i prava korištenja

Jupiter promocija d.o.o., Mlinovi 125A, 10 000 Zagreb, OIB: 63369776312, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

Zagreb, 25. studenog 2019. godine,

 

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „Katin adventski kalendar“.

 

1.  Predmet Pravila

 

1.1. Jupiter promocija d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Katin adventski kalendar“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba web stranice www.kruhbezglutena.hr.

 

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 25. studenog 2019. godine na portalu www.kruhbezglutena.hr.

 

2.  Nagradni natječaj

 

2.1.1. Nagradni natječaj organizira se na web stranici www.kruhbezglutena.hr u razdoblju od 01.12.2019. do 24.12.2019. godine. Nagradni natječaj se organizira u 24 kola. Unutar svakog kola nagrađujemo dobitnike s jednim Kata proizvodom. Svaki krug započinje u 11 sati jednog dana i završava drugog dana u 11 sati. 

 

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju posjetitelji web stranice www.kruhbezglutena.hr koji se prijave putem prijavnice koja će se nalaziti na web stranici www.kruhbezglutena.hr i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, broj telefona, e-mail) i odgovor na nagradno pitanje „Zašto bi baš taj bezglutenski užitak poklonili svojoj najdražoj osobi?“

 

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika Jupiter promocija d.o.o. Između dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti u svakom kolu izabrati 1 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

 

2.4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na web stranici www.kruhbezglutena.hr i Instagram profilu Katin kruh bez glutena i to nakon završetka svakog kola, a najkasnije do 12 sati.

 

2.5. Nagradni fond svakog kola se sastoji od sljedećih nagrada:

 

1. KOLO: Katine krušne mrvice bez glutena

2. KOLO: Katino bijelo pecivo bez glutena

3. KOLO: Katino tamno pecivo sa sjemenkama bez glutena

4. KOLO: Katin tamni kruh sa sjemenkama bez glutena

5. KOLO: Katine tapioka kuglice bez glutena

6. KOLO: Katin kolač s vanilijom i marelicama bez glutena

7. KOLO: Katini orijentalni keksići

8. KOLO: Katin kolač od badema, naranče i kardamoma bez glutena

9. KOLO: Katini medenjaci bez glutena

10. KOLO: Katin kolač s čokoladom i orasima bez glutena

11. KOLO: Katin kolač s mrkvom i kokosom bez glutena

12. KOLO: Katin kolač s višnjom i vanilijom bez glutena

13. KOLO: Katin kolač s mrkvom bez glutena
14. KOLO: Katin kolač od jabuke bez glutena
15. KOLO: Katin kolač od maka bez glutena
16. KOLO: Katin kolač s jabukama i bučom bez glutena
17. KOLO: Katin kolač od sira bez glutena

18. KOLO: Katin kolač od rogača i čokolade bez glutena

19. KOLO: Katini kolačići od datulje i lješnjaka bez glutena

20. KOLO: Katine poljupci od rogača bez glutena

21. KOLO: Katin kolač od maka bez glutena

22. KOLO: Katina Pico torta

23. KOLO: Katin božićni kuglof bez glutena

24. KOLO: Katin panettone bez glutena

 

2.6. Odgovori na nagradno pitanje koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.                                                       

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

 

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, posjetitelji web stranice www.kruhbezglutena.hr. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

 

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

 

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

4.  Preuzimanje nagrade

 

4.1. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade kao i putem telefona, te će biti obavješteni o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na dan objave dobitnika na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.

 

4.2. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitka Obavijesti, gubi na nju pravo.

 

4.3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika.

 

4.4. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

 

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

 

5.2. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

 

    • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je Jupiter promocija d.o.o., Mlinovi 125A, 10 000 Zagreb, OIB: 63369776312;

 

    • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati broj telefona: (0)1 7792 177-

 

    • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

 

    • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

 

    • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

 

    • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

 

5.3. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga od strane Jupiter promocija d.o.o. i s njome povezanih društava.

 

5.4. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: 10 00 Zagreb, Mlinovi 125A, ili pozivom na broj telefona: (0)1 7792 177 ili na e-mail prodaja@jupiter-promicija.hr .

 

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

 

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

 

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

 

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

 

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

 

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

 

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na web stranici www.kruhbezglutena.hr dana 25.11.2019. godine.

 

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

Jupiter promocija d.o.o.

Mlinovi 125A

10000 Zagreb

Uprava Iva Zovko